Quote Request - Nemax Nepal

Call us: +977-9801365102

Welcome to Official Website of Nemax Nepal

Quote Request

[gpls_woo_rfq_get_cart_sc]

Nationwide Shipping

For all our products

Quality Guaranateed

Guaranteed Products

Service After Sales

Offered in the country of usage

About

यस नेम्याक्स नेपाल ईन्डष्ट्रिज प्रा.लि. बिभिन्न प्रकारका औ२ोगिक उपकरणहरु र तिनमा प्रयोग हुने मेसिनरी पार्ट पुर्जाहरुको उत्पादन, जडान, आयात, निर्यात, खरिद, बिक्री तथा आवस्यकता अनुसार उक्त सामाग्रीहरुको मर्मत तथा सम्भार कार्य गर्ने उदेश्यले स्थापित कम्पनी हो । Read More…

Customer Service/Marketing:
9801365104 | 9801365105
Technical Support
9801365102 | 9801365103
Office/Warehouse:
9801365101 | 9840365104
Contact Us

Nemax Nepal Industries Pvt. Ltd.

Bharatpur Height, Chitwan
(Opposite of Bank of Kathmandu)

Aarati Marg, Near Peace Crops, Maharajgunj

nemaxnepal@gmail.com