About - Nemax Nepal

Call us: +977-9801365102

Welcome to Official Website of Nemax Nepal

परिचयः

यस नेम्याक्स नेपाल ईन्डष्ट्रिज प्रा.लि. बिभिन्न प्रकारका औ२ोगिक उपकरणहरु र तिनमा प्रयोग हुने मेसिनरी पार्ट पुर्जाहरुको उत्पादन, जडान, आयात, निर्यात, खरिद, बिक्री तथा आवस्यकता अनुसार उक्त सामाग्रीहरुको मर्मत तथा सम्भार कार्य गर्ने उदेश्यले स्थापित कम्पनी हो ।
हालसम्म यस कम्पनीले विभिन्न प्रकारका उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक ब्यावसायीहरुलाई आवस्यक औद्दोगिक प्याकेजिङ्ग, प्रिन्टिङ्ग, र लेजर मेसिनहरु तथा यसका पार्६ पुर्जाहरु आयात गरी त्यसको जडान कार्य गरी बिक्री बितरण गर्दै आएको छ । हाम्रो बिगत लामो समयदेखिको संलग्नता तथा सफल ब्यावसायिक अभ्यासवाट भबिष्यमा उत्पादन गर्न नसक्ने पार्ट पुर्जाहरु आयात गरी बांकी स्वदेशमा नै उत्पादन गरी उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्दोगहरुको आवस्यकता अनुसार आवस्यक साइज तथा बनावटमा आवस्यक थपघट – (Customize) गरी बिक्री बितरण गर्ने योजना रहेको छ ।

औ२ोगिक उपकरणहरु र तिनमा प्रयोग हुने मेसिनरी पार्ट पुर्जाहरुको उत्पादन, जडान, आयात, निर्यात, खरिद, बिक्री कार्यको अतिरिक्त नबिनतम् प्रबिधी -Laser Cutting, Marking, and Welding Technology) र दक्ष जनशत्तिको उपयोग गरी कम लागतमा उच्च गुणस्तरिय औद्दोगिक, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, भौतिक पुर्बाधार तथा अन्य क्षेत्रलाई आवस्यक उपकरणहरुको अनुसन्धान तथा विकास गरी त्यसको स्थानीय उपयोग तथा निर्यात कार्यलाई जोड दिईनेछ ।
औद्दोगिक उपकरणहरुको तथा पार्ट पुर्जाहरुको उत्पादन, जडान र त्यसको लागि आवस्यक मर्मत सम्भार गर्न प्राविधिकहरुको विकास पनि गरिनेछ ।

उद्धेश्य

यस संस्थाको उद्धेश्यहरु निम्नअनुसार रहेको छ ।


  • बिभिन्न प्रकारका औद्दोगिक उपकरणहरु (Industrial Batch Coding Machine, Laser and CNC Machine, Packaging and Printing Machine, Laser-Cutting, Marking, Welding, Cleaning Machine and many more), मेसिनरी सामानहरुको खरिद, बिक्री तथा आवस्यकता अनुसार उत्पादन कार्य गर्ने गराउने ।
  • बिभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु, मेसिनरी उपकरणको लागि आवस्यक पार्टस्हरुको आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणको प्रबन्ध गर्ने गराउने ।
  • बिभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु, मेसिनरी उपकरणको मर्मत सम्भारको प्रबन्ध गर्ने गराउने ।
  • आफ्नो उद्धेश्य संग सम्बन्धित बिषयको तालिम तथा गोष्ठीहरुको प्रबन्ध गर्ने गराउने ।

जनशत्ति, सीप र ज्ञानको उपलब्धता

बजारीकरण, कार्यालय संचालन र ब्यवस्थापनको लागि बिद्दमान संरचनाको प्रयोग गर्ने र उद्दोगको लागि पनि हालको प्रविधिक मानव संसाधन उपयोग गर्दै नयां जनशत्तिको विकाश गरिनेछ । 

हालको अवस्थामा अल्पकालीन श्रमिक बाहेक स्थायी जनशत्तिको बिवरण्ँ यसप्रकार छः

नाम, थर

पद तथा जिम्मेवारी

पदम प्रसाद भण्डारी

संचालक तथा  निर्देशक (9801365102)

राजेश श्रेष्ठ

संचालक तथा निर्देशक(9801365104)

खीमलाल भण्डारी

संचालक तथा निर्देशक (9801365101)

 

ईन्जिनियर (9801165396/98)


प्रबिधिक(9801365103/105)


प्रबिधिक(9801165399/97)


सोधपुछ(015907789/97)

संचालकहरुको प्रोफइलः


क) पदम प्रसाद भण्डारी
ठेगाना : भरतपुर १४, चितवन
सम्पर्क नम्वर : ९८०१३६५१०२
ब्यावसायिक अनुभव : ९ वर्ष

ख) राजेश श्रेष्ठ
ठेगाना : भरतपुर २, चितवन
सम्पर्क नम्वर : ९८०१३६५१०४
शैक्षिक योग्यता : शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर (एम. एड.)
ब्यावसायिक अनुभव : ४ वर्ष
ब्यावसायिक संलग्नता : नेम्याक्स नेपाल ईन्डष्टि«ज प्रा.लि.

ग) खीमलाल भण्डारी
शैक्षिक योग्यता : मास्टर (Business Management)
ब्यावसायिक अनुभव : २५वर्ष

 

Nationwide Shipping

For all our products

Quality Guaranateed

Guaranteed Products

Service After Sales

Offered in the country of usage

About

यस नेम्याक्स नेपाल ईन्डष्ट्रिज प्रा.लि. बिभिन्न प्रकारका औ२ोगिक उपकरणहरु र तिनमा प्रयोग हुने मेसिनरी पार्ट पुर्जाहरुको उत्पादन, जडान, आयात, निर्यात, खरिद, बिक्री तथा आवस्यकता अनुसार उक्त सामाग्रीहरुको मर्मत तथा सम्भार कार्य गर्ने उदेश्यले स्थापित कम्पनी हो । Read More…

Customer Service/Marketing:
9801365104 | 9801365105
Technical Support
9801365102 | 9801365103
Office/Warehouse:
9801365101 | 9840365104
Contact Us

Nemax Nepal Industries Pvt. Ltd.

Bharatpur Height, Chitwan
(Opposite of Bank of Kathmandu)

Aarati Marg, Near Peace Crops, Maharajgunj

nemaxnepal@gmail.com