Contact us - Nemax Nepal

Call us: +977-9801365102

Welcome to Official Website of Nemax Nepal

Office / Warehouse

9801365104 | 9801365105

Customer Service/Marketing

9801365104 | 9801365105

Technical Support

9801365102 | 9801365103​

NEMAX NEPAL

Still need help?
Nationwide Shipping

For all our products

Quality Guaranateed

Guaranteed Products

Service After Sales

Offered in the country of usage

About

यस नेम्याक्स नेपाल ईन्डष्ट्रिज प्रा.लि. बिभिन्न प्रकारका औ२ोगिक उपकरणहरु र तिनमा प्रयोग हुने मेसिनरी पार्ट पुर्जाहरुको उत्पादन, जडान, आयात, निर्यात, खरिद, बिक्री तथा आवस्यकता अनुसार उक्त सामाग्रीहरुको मर्मत तथा सम्भार कार्य गर्ने उदेश्यले स्थापित कम्पनी हो । Read More…

Customer Service/Marketing:
9801365104 | 9801365105
Technical Support
9801365102 | 9801365103
Office/Warehouse:
9801365101 | 9840365104
Contact Us

Nemax Nepal Industries Pvt. Ltd.

Bharatpur Height, Chitwan
(Opposite of Bank of Kathmandu)

Aarati Marg, Near Peace Crops, Maharajgunj

nemaxnepal@gmail.com